Skicka ett meddelande

  Delårsrapport, 1 januari – 30 juni 2011

  2011-07-18 13:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  51% FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT UNDER ANDRA KVARTALET

  41% FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT UNDER ANDRA KVARTALET EXKLUSIVE TRETTI AB

  CDON Group AB (publ) (”CDON Group” eller "koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap: CDON) offentliggör resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2011.

  Höjdpunkter andra kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 51% till 689,1 (457,6) Mkr, vilket inkluderade Tretti ABs resultat från och med 3 juni, och ökade med 41% till 645,2 (457,6) Mkr exklusive Tretti AB
  • Bruttoresultatet uppgick till 126,4 (94,6) Mkr med en bruttomarginal på 18,3%
  • Rörelseresultatet exklusive engångskostnader om 4,7 Mkr hänförliga till förvärvet av Tretti AB uppgick till 23,8 (27,9) Mkr och rörelsemarginalen till 3,5% medan rörelseresultatet inklusive engångskostnader hänförliga till förvärvet av Tretti AB uppgick till 19,1 (27,9) Mkr och rörelsemarginalen till 2,8%
  • Resultatet efter skatt uppgick till 10,4 (20,0) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,16 kronor (39,00 kronor)*
  • Förvärv av Tretti AB (publ.), en nordisk internetbutik för vitvaror och hushållsapparater, för 346 Mkr den 3 juni 2011
  • Etablering av det nya segmentet Hem & Trädgård

  * Baserat på på det genomsnittligt viktade antalet aktier om 66.342.124 för perioden Apr-Jun 2011 och 500.000 för perioden Apr-Jun 2010.

  Höjdpunkter första halvåret

  • Nettoomsättningen ökade med 36% till 1.260,9 (927,4) Mkr vilket inkluderade Tretti ABs resultat från och med 3 juni, och ökade med 31% till 1.217,0 (927,4) Mkr exklusive Tretti AB
  • Bruttoresultatet uppgick till 236,3 (188,2) Mkr med en bruttomarginal på 18,7%
  • Rörelseresultatet exklusive engångskostnader om 4,7 Mkr hänförliga till förvärvet av Tretti AB uppgick till 44,0 (65,8) Mkr och rörelsemarginalen till 3,5% medan rörelseresultatet inklusive engångskostnader hänförliga till förvärvet av Tretti AB uppgick till 39,2 (65,8) Mkr och rörelsemarginalen till 3,1%
  • Resultatet efter skatt uppgick till 23,1 (45,0) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,35 kronor (88,46 kronor)*
  • Förvärv av Rum21 AB, en internetbutik för märkesmöbler- och heminredning för 14 Mkr 1 februari 2011
  • Förvärv av Tretti AB (publ.), en nordisk internetbutik för vitvaror och hushållsapparater, för 346 Mkr den 3 juni 2011

  * Baserat på det genomsnittligt viktade antalet aktier om 66.342.124 för perioden Jan-Jun 2011 och 500.000 för perioden Jan-Jun 2010.

  Mikael Olander, VD och koncernchef, kommenterade: "CDON Groups intäkter ökade med hela 51% i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år, vilket är en ökning från den starka tillväxten på 22% som vi redovisade för det första kvartalet, och vår försäljning för både det andra kvartalet och det första halvåret nådde nya rekordnivåer."

  "Samtliga affärssegment utvecklades positivt och redovisar både kraftig tillväxt och fortsatt lönsamhet i perioderna. Vi har nu också adderat ett fjärde segment, Hem & Trädgård, som omfattar de nyligen förvärvade verksamheterna Tretti.com och Rum21.se. Försäljningsökningen återspeglar vår förmåga att utveckla våra existerande verksamheter, förvärva och lansera nya internetbutiker och att utvidga vår verksamhet till nya marknader. Hemelektronik ersätter i en snabb takt försäljningen av våra tidigare huvudkategorier CD- och DVD-skivor inom Underhållningssegmentet och denna trend har påtagligt stärkt försäljningsutvecklingen i kvartalet."

  "E-handelsmarknaden växer snabbt, men är fortfarande i sin linda. E-handeln utgjorde 4,6% av den totala omsättningen för den svenska detaljhandeln under 2010, vilket var en ökning jämfört med andelen på 4,2% under 2009. Detta motsvarade en tillväxt på 13% för den svenska e-handeln, jämfört med 3% för den totala detaljhandelsmarknaden. Vi är väl positionerade för att dra nytta av den accelererande övergången av handeln från traditionella butiker till internet. Vårt långsiktiga mål är att växa minst i linje med e-handeln på våra marknader, samt att leverera goda lönsamhetsnivåer. Vi fortsätter att arbeta i linje med vår tillväxtstrategi, både genom att utveckla våra nuvarande verksamheter och att söka nya affärsmöjligheter."

  "Förvärvet av Tretti.com i juni är ett led i vårt strategiska fokus på att konsolidera vår position som en ledande nordisk e-handelsaktör. Förvärvet har gett oss möjligheten att inta en ledande position på den snabbväxande svenska marknaden för vitvaror, och exponerar oss även mot de norska, danska och finska marknaderna. Varor för hemmet är ett av de stora tillväxtområdena för e-handeln, och vi tog vårt första steg in i detta segment genom förvärvet av internetbutiken för heminredning Rum21.se i februari. Det nya segmentet förväntas växa något snabbare än den nordiska e-handelsmarknaden i allmänhet, samt att ha långsiktiga underliggande rörelsemarginaler i linje med koncernens genomsnitt. På kort till medellång sikt kommer nya satsningar, som Rum21.se, att sätta viss press på segmentets lönsamhet."

  "Vi förväntar oss fortfarande att redovisa en liten ökning i koncernens underliggande rörelsemarginal för helåret 2011, justerat för förvärv, lanseringar, expansion och kostnaderna förknippade med att verka som ett självständigt noterat bolag. Vår bedömning kan dock komma att justeras om försäljningsutvecklingen för hemelektronik inom Underhållningssegmentet fortsätter att utvecklas snabbare än vi har räknat med.”

  ***

  Bolaget kommer arrangera ett konferenssamtal idag kl 15:00 Stockholm-tid, 14:00 London-tid och 09:00 New York-tid.

  För att delta i konferenssamtalet, ring:
  Sverige:                                          +46 (0)8 5051 3641
  Internationellt:                              +44 (0)20 7136 2050
  US:                                                   +1 212 444 0481

  Pin-koden som krävs för att delta i samtalet är 4505870

  För att lyssna på konferenssamtalet online, besök www.cdongroup.com.

  ***

  För ytterligare information, besök ww.cdongroup.com, eller kontakta:
  Mikael Olander, koncernchef och verkställande direktör
  Tfn:                                                   +46 (0) 10 703 20 00

  Frågor från investerare och analytiker:
  Martin Edblad, finanschef
  Tfn:                                                   +46 (0) 700 80 75 03
  E-post:                                              ir@cdongroup.com                                                                                

  Pressfrågor:
  Fredrik Bengtsson, kommunikationschef  
  Tfn:                                                   +46 (0) 700 80 75 04
  E-post:                                              press@cdongroup.com  

  Om CDON Group
  CDON Group är en av de största e-handelsaktörerna i Norden. Sedan starten 1999 har koncernen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en marknadsledande e-handelsaktör inom Underhållning (CDON.COM, BookPlus.fi, Lekmer.com), Mode (Nelly.com, Heppo.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com, RUM21.se). CDON Groups nio webbplatser attraherade 2010 omkring 115 miljoner besök och två miljoner unika kunder.

  Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som CDON Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2011 klockan 13:00 CET.

  Prenumerera