Skicka ett meddelande

  CDON Groups styrelse utser revisions- och ersättningsutskott

  2011-05-20 18:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON Group AB (publ.) (’CDON Group’ eller ’koncernen’), ett av nordens ledande e-handelsföretag, tillkännagav att koncernens styrelse  vid dagens konstituerande möte utsåg ett revisionsutskott samt ett ersättningsutskott.

  Styrelsen utsåg Lars Nilsson till revisionsutskottets ordförande, och Henrik Persson samt Florian Seubert utsågs till utskottets medlemmar. Styrelsen utsåg vidare Mia Brunell Livfors som ersättningsutskottets ordförande, och utsåg Hans-Holger Albrecht och Lars-Johan Jarnheimer som utskottets medlemmar.

  ***

  Prenumerera