Skicka ett meddelande

    CDON Groups årsredovisning 2013

    2014-04-08 11:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
    CDON Group AB (publ), Nordens ledande e-handelskoncern, har idag publicerat sin årsredovisning för 2013. Årsredovisningen återfinns på svenska och engelska på CDON Groups hemsida, cdongroup.com (http://www.cdongroup.com/).

    Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CDON Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2014  klockan 11:00 CET.

    Prenumerera