Skicka ett meddelande

    CDON Groups årsredovisning 2010

    2011-04-21 16:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

    CDON Group AB (publ.) (’CDON Group’ eller ’koncernen’) har idag publicerat sin årsredovisning för 2010. Årsredovisningen återfinns på svenska och engelska på CDON Groups hemsida, cdongroup.com.

    ***

    Prenumerera