Skicka ett meddelande

  CDON Group säljer Rum21

  2014-05-22 14:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON Group AB (publ), Nordens ledande e-handelskoncern, meddelar att ett avtal har ingåtts om försäljning av verksamheten i Rum21 AB till Royal Design Group AB.

  Den överenskomna ersättningen uppgår till 68 Mkr varav 61,5 Mkr skall betalas vid övertagandet och återstoden betalas genom två lika stora delar i juni 2014 respektive december 2014. Övertagandet är beräknat att ske den 27 maj 2014 och påverka det andra kvartalets resultat positivt med cirka 35 Mkr.

  Som en del av transaktionen överför Rum21 samtliga tillgångar, avtal, anställda samt hänförliga förpliktelser som utgör Rum21:s verksamhet. Rum21 AB som ingår i CDON Groups hem & trädgård-segment omsatte totalt cirka 90 Mkr och redovisade ett rörelseresultat om cirka -1,5 Mkr under 2013. CDON Group äger 90,1 procent av aktierna i Rum21 AB.

  Rum21 AB är en internetbutik inriktad på försäljning av inredning och designmöbler som startades 2006 och förvärvades av CDON Group under 2011. Idag driver Rum21 de nordiska internetbutikerna Rum21.se, Room21.no, Room21.dk och Room21.fi.

  Paul Fischbein, VD och koncernchef för CDON Group, kommenterar: ”Rum21 förvärvades av gruppen för tre år sedan och har sedan dess växt kraftigt och etablerat sig som en ledande nätbutik för inredning och designmöbler i Norden. Vi nu står i begrepp att lämna över stafettpinnen till den nya ägaren Royal Design. Rum21 och Royal Design kompletterar varandra väl och tillsammans står butikerna starka och bättre rustade att fortsätta utveckla den spännande heminredningsmarknaden på nätet. För CDON Group medför försäljningen ett tydligare fokus på koncernens större innehav vilket är i linje med gruppens strategi.”

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CDON Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2014 klockan 14:00 CET.

  Prenumerera