Skicka ett meddelande

  CDON Group säljer Heppo.com

  2013-04-17 08:20
  CDON Group AB, Nordens ledande e-handelskoncern, tillkännagav idag att bolaget har ingått avtal om försäljning av verksamheten i dotterbolaget Heppo AB till Footway Group AB.

  Avyttringen sker genom en inkråmsaffär och innefattar merparten av Heppo AB's tillgångar samt förpliktelser hänförliga till dessa. Heppo AB ingår i koncernens modesegment och omsatte totalt cirka 103 Mkr med ett rörelseresultat om cirka -20 Mkr under 2012. Köpeskillingen beräknas till cirka 42 Mkr, varav hälften erhålles kontant vid övertagandet och resterande del erhålles vid fyra tillfällen mellan september 2013 och juni 2014. Resultateffekten av transaktionen bedöms uppgå till cirka -3 Mkr vilket kommer att belasta resultatet för det andra kvartalet. Övertagandet är beräknat att ske den 18 april.

  Heppo AB är en internetbutik inriktad på försäljning av skor, tillbehör och accessoarer som startades inom CDON Group i augusti 2010. Idag driver Heppo de nordiska siterna heppo.se, heppo.no, heppo.dk och heppo.fi.

  Paul Fischbein, VD och koncernchef för CDON Group kommenterade: ”Heppo startades inom koncernen och har på kort tid etablerat sig som en av de större skobutikerna på internet i Norden. I samband med koncernens strategiska översyn har emellertid bedömningen gjorts att Heppo står starkare och bättre rustat att möta framtiden tillsammans med en annan aktör. För CDON Group medför försäljningen ett tydligare fokus på koncernens större innehav vilket är i linje med gruppens strategi.”

  Prenumerera