Skicka ett meddelande

  CDON Group redovisar 15 miljoner kronor i engångskostnader

  2011-10-10 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON Group AB (publ.) ("CDON Group" eller "koncernen"), Nordens ledande e-handelskoncern, tillkännagav idag att den kommer att redovisa cirka 15 miljoner kronor i kostnader av engångskaraktär i resultatet för det tredje kvartalet och de första nio månaderna 2011. Dessa kostnader återspeglar en omräkning av norska tullavgifter och mervärdesskatt under de senaste tre åren, vilka historiskt hade rapporterats på ett felaktigt sätt av Nelly.com och Gymgrossisten.com. Engångskostnaderna kommer inte att påverka koncernens underliggande verksamhet, lönsamhet eller försäljningstillväxt.

  Av det ovannämnda beloppet är cirka 13 miljoner kronor hänförliga till Nelly.com och 2 miljoner kronor till Gymgrossisten.com.

  Felet som ledde till en underskattning av tullkostnaderna uppkom på grund av en bristfällig inställning av de parametrar som styrde rutinerna för deklaration av norska tullavgifter under 2007. Den felaktiga inställningen hade gjorts under implementeringen av ett nytt affärssystem och upptäcktes vid en nyligen utförd intern översyn av koncernens exportrutiner, som genomfördes efter avknoppningen från det tidigare moderbolaget MTG.

  Engångskostnaderna kommer att redovisas som en separat rad ovanför bruttoresultatet i CDON Groups konsoliderade resultaträkning och som en justering av räntebärande kortfristiga skulder i koncernens konsoliderade balansräkning.

  Engångskostnaderna kommer inte att ha någon inverkan på koncernens framtida intjäningsförmåga.

  CDON Group kommer att offentliggöra resultatet för det tredje kvartalet 2011 och årets första nio månander den 17 oktober.

  ***


  Prenumerera