Skicka ett meddelande

  CDON Group förvärvar samtliga återstående minoritetsaktier i Nelly.com

  2013-07-08 17:30 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON Group AB (publ.) tillkännagav idag att de den 3 juli 2013 förvärvade samtliga återstående 2,23 procent av aktierna i dotterbolaget NLY Scandinavia AB (”Nelly.com”) från bolagets minoritetsägare för en köpeskilling av cirka 14 Mkr.

  Förvärvet sker genom minoritetsägarnas utnyttjande av säljoptioner i enlighet med bestämmelserna i aktieägaravtalet mellan CDON Group och NLY Scandinavia AB:s minoritetsägare.

  CDON Group förvärvade 89,0 procent av aktiekapitalet i NLY Scandinavia AB i augusti 2007 och har därefter löpande ökat sitt innehav i bolaget. CDON Group äger nu 100,0 procent av aktierna och rösterna i NLY Scandinavia AB.

  Prenumerera