Skicka ett meddelande

  CDON Group: Förändring av antalet aktier

  2011-05-31 18:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON Group AB (publ) (”CDON Group”) , ett av nordens ledande e-handelsföretag, tillkännagav idag att 190.000 nya C-aktier emitterades under maj månad. Emissionen har genomförts för att säkerställa framtida leverans av stamaktier till deltagare i CDON Groups prestationsbaserade incitamentsprogram, i enlighet med beslutet av  årsstämman den 16 maj 2011.

  Därmed uppgick det totala antalet aktier och röster i CDON Group till 66.532.124 per den 31 maj 2011. Av dessa var  66.342.124 stamaktier och 190.000 C-aktier. Samtliga C-aktier innehas av CDON Group.

  ***

  Prenumerera