Skicka ett meddelande

  CDON Group emitterar och återköper C-aktier

  2013-09-03 18:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON Group AB (publ) (”CDON Group”) tillkännagav idag att CDON Group har genomfört en nyemission samt omedelbart återköp av 700 000 C-aktier. Aktierna har emitterats och återköpts med stöd av bemyndiganden inom ramen för det prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av årsstämman den 14 maj 2013.

  Nordea Bank AB (publ) tecknade och tilldelades samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris motsvarande aktiens kvotvärde om 2,00 kr. Samtliga emitterade C-aktier har därefter återköpts av CDON Group för 2,00 kr.

  Syftet med emissionen och återköpet av C-aktier är att säkerställa framtida leverans av stamaktier till de anställda som deltar i CDON Groups incitamentsprogram. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier före leverans till berättigade deltagare i programmet. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

          

  För ytterligare information, besök cdongroup.com eller kontakta:

  Nicolas Adlercreutz, CFO
  Tfn:       +46 (0) 70 587 4488                    

  Fredrik Bengtsson, Kommunikationschef                                           
  Tfn:        +46 (0) 700 80 75 04
  E-post:   press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CDON Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2013 klockan 18:00 CET.

  Om CDON Group
  CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har Bolaget utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.com och Lekmer.com), Mode (Nelly.com och Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com och Milebreaker.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com och Rum21.com). CDON Groups Internetbutiker attraherade omkring 244 miljoner besök och mer än två miljoner unika kunder under 2012.

  Prenumerera