Skicka ett meddelande

  CDON Group blir Qliro Group

  2015-01-07 15:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ.), före detta CDON Group AB (publ.), meddelade idag att Bolagsverket har registrerat den nya bolagsordning som beslutades vid den extra bolagsstämman i Stockholm den 21 november 2014. Bolagets firma kommer fortsättningsvis vara Qliro Group AB (publ.).

  Namnbytet verkställs över de närmaste dagarna. Bolagets aktier, vilka handlas på NASDAQ Stockholms Mid-cap lista, byter därmed inom kort namn till Qliro Group med symbolen ”QLRO”.

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 januari 2015 klockan 15:00 CET.

  Prenumerera