Skicka ett meddelande

  CDON genomför effektiviseringsåtgärder

  2016-01-27 07:58 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ) meddelade idag att dotterbolaget CDON genomför effektiviseringsåtgärder som ett led i bolagets omvandling till Nordens ledande marknadsplats på nätet.

  CDON genomgår en omvandling till att bli Nordens ledande marknadsplats på nätet i och med utvecklingen av CDON Marketplace. Som ett led i denna förändring vidtar nu CDON ytterligare åtgärder för att stärka bolagets framtida konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter men också för att anpassa kostnadsstrukturen efter bolagets nya förutsättningar.

  Effektiviseringsåtgärderna innefattar en personalminskning om cirka 35 tjänster på CDON:s kontor i Malmö. Personalminskningen berör samtliga avdelningar inom dotterbolaget och kommer att redovisas som en engångskostnad om cirka 15 Mkr och kommer belasta resultatet för det första kvartalet 2016.

  Paul Fischbein, VD och koncernchef för Qliro Group, kommenterar: ”’CDON har förändrats mycket under de senaste åren, inte minst genom utvecklingen av CDON Marketplace. Bolaget har idag över 800 anslutna handlare och andelen av försäljning som genereras av CDON Marketplace ökar ständigt. I takt med att bolaget utvecklas är det naturligt att personalbehovet också förändras. Därför genomför vi nu en effektiviseringsåtgärd för att tillse att bolaget kan fortsätta utvecklas på bästa sätt. Det är aldrig ett enkelt beslut att dra ner personalstyrkan, men det är nödvändigt för att stärka CDON:s konkurrenskraft och säkerställa att bolaget på ett effektivt sätt kan fortsätta sin transformation till att bli Nordens ledande marknadsplats på nätet”.

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2016 klockan 07:58 CET.

  Prenumerera