Skicka ett meddelande

  CDON.com samordnar logistik och flyttar till nytt lager

  2014-09-10 08:45 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON Group AB (publ.), Nordens ledande e-handelskoncern, meddelar att dotterbolaget CDON AB har tecknat ett avtal med Strålfors Svenska AB (PostNord) om etablering av ett nytt centrallager i Ljungby.

  CDON.com samordnar merparten av lagerverksamheten till Ljungby, Sverige, i en av landets största och mest moderna anläggningar anpassad för e-handel. Den nya anläggningen, som i första etappen omfattar 25 000 kvm, väntas vara i full drift under 2015 och uppförs av Strålfors Svenska AB.

  Paul Fischbein, VD på CDON Group, kommenterar:  ”Ett högmodernt och effektivt centrallager är en viktig konkurrensfaktor för en stor e-handlare som CDON.com, och en viktig del i den framgångsrika omställning vi genomför i bolaget. Med det nya centrallagret kan vi öka kostnadseffektiviteten samtidigt som kundupplevelsen förbättras med samordnade och säkrare leveranser, dessutom med en minskad miljöpåverkan.”

  CDON.com använder idag elva lagerenheter i Norden, varav en redan drivs av Strålfors i Ljungby. När det nya centrallagret är fullt driftsatt förväntas CDON.coms logistikrelaterade kostnader minska betydligt. Flytten kommer att påbörjas i det fjärde kvartalet 2014 och genomförs etappvis under 12 månader. Investeringarna hänförliga till lagerkonsolideringen beräknas uppgå till totalt 10-15 miljoner kronor.

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CDON Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 september 2014 klockan 08:45 CET.

  Prenumerera