Skicka ett meddelande

CDON AB:s aktier tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market

2020-10-27 17:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
Pressmeddelande, Stockholm, 27 oktober 2020

CDON AB (”CDON") offentliggör idag en bolagsbeskrivning inför upptagande till handel av CDON:s aktier på Nasdaq First North Growth Market. CDON har erhållit villkorat godkännande för notering och första handelsdag är fredagen den 6 november 2020. Noteringen är ett led i utdelningen av Qliro Group AB:s (publ) (”Qliro Group”) samtliga aktier i CDON till Qliro Groups stamaktieägare, vilken beslutades på en extra bolagsstämma i Qliro Group den 26 oktober 2020.

CDON:s bolagsbeskrivning kommer finnas tillgänglig på investors.cdon.com och www.qlirogroup.com.

Tidplan för utdelning och notering
2 november – Sista dag för handel i Qliro Groups aktie inklusive rätt till utdelning av aktier i CDON
3 november – Qliro Groups aktie handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i CDON
4 november – Avstämningsdag för erhållande av aktier i CDON
6 november – Första dag för handel i CDON:s aktier på Nasdaq First North Growth Market
 

För mer information
Niclas Lilja, Investor Relations
+46 736 511 363
ir@qlirogroup.com

 
Om Qliro Group

Qliro Group driver modevarumärket Nelly.com och den ledande nordiska marknadsplatsen CDON. I slutet av september delades Qliro AB ut till Qliro Groups aktieägare. Planen är att dela ut CDON AB till Qliro Groups aktieägare. Qliro Group byter inom kort företagsnamn till Nelly Group för att spegla bolagets fokus på Nelly. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Prenumerera