Skicka ett meddelande

  Bokslutskommuniké 2023 Nelly Group AB ”Nelly”

  2024-02-02 09:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Nelly Group bokslutskommuniké 2023

  Q4 2023 – Kvartalet i korthet
  • Nettoomsättningen uppgick till 301,6 (387,2) miljoner kronor, vilket motsvarade -22,1% (-4,9%)
  • Bruttoresultatet uppgick till 150,9 (159,3) miljoner kronor vilket motsvarade en bruttomarginal om 50,0% (41,1%)
  • Rörelseresultatet uppgick till 24,0 (-1,8) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 8,0% (-0,5%)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 19,7 (-7,9) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till 0,66 (-0,44) kronor
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,4 (62,3) miljoner kronor
  • Likvida medel uppgick per den 31 december till 151,1 (96,8) och kreditfaciliteterna förblev outnyttjade

  Q4 2023 – Viktiga händelser under kvartalet
  • Inga väsentliga händelser har rapporterats under kvartalet

  Januari-december 2023 – helåret i korthet
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 060,8 (1 299,0) miljoner kronor, vilket motsvarade -18,3% (-9,1%)
  • Bruttoresultatet uppgick till 507,9 (566,2) miljoner kronor vilket motsvarar en bruttomarginal om 47,9% (43,6%)
  • Rörelseresultatet uppgick till 10,9 (-56,1) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 1,0% (-4,3%)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1,5 (-71,7) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-3,98) kronor
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 59,3 (-65,0) miljoner kronor

  Viktiga händelser efter årets slut
  • Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens slut

  Ytterligare ett lönsamt kvartal och en markant förbättring på helåret
  Under det fjärde kvartalet fortsatte vi se glädjande effekter av det transformationsarbete vi har drivit på Nelly de senaste 18 månaderna. Vår bruttomarginal förbättrades jämfört med föregående år och landade på 50,0% (41,1%), och vi uppnådde även en högre rörelsemarginal på 8,0% (-0,5%). Resultatet efter skatt uppgick till 19,7 (-7,9) miljoner kronor, vilket innebar
  att vi levererade vårt tredje lönsamma kvartal i rad. Dessa effekter gjorde också att vi trots ett svagt första kvartal under 2023 och en fortsatt nedåtgående trend i nettoomsättningen till 1 060,8 (1 299,0) miljoner kronor för helåret lyckades öka bruttomarginalen till 47,9% (43,6%) och vända till ett positivt rörelseresultat på 10,9 (-56,1).

  En hälsosammare kärnaffär
  Den mest centrala delen i vårt kunderbjudande är vårt sortiment och här ser vi att de grundläggande förändringar vi drivit fortsätter ge positiv effekt. Under fjärde kvartalet minskade vi variantsbredden ytterligare i enlighet med vår strategi och våra toppsäljare uppnådde även under den här perioden betydligt högre kvantiteter jämfört med föregående år. Vi fortsatte
  stärka vår position inom flera kategorier, framför allt byxor, jackor och jeans som alla är centrala i ett starkt vardagsmode. Nellys egna varumärken stod för 36,3% (32,9%) av den totala försäljningen och denna positiva trend återspeglades också på helåret 2023 där andelen landade på 38,2% (35,1%). Returgraden ökade något under kvartalet till 33,0% (32,0%), vilket huvudsakligen förklaras av en minskad B2B försäljning utan returrätt samt produktmixen som under fjärde kvartalet i högre utsträckning bestod av kategorier där vi inte ännu hunnit jobba lika intensivt med returminskande åtgärder. På helåret 2023 åstadkom vi dock en liten förbättring i returgraden till 35,8% (36,0%). Sammantaget lyckades vi under höst- och vintersäsongen uppnå en bättre genomförsäljning efter returer jämfört med föregående år, samtidigt som vi ökade andelen fullprisförsäljning. Vi avslutade 2023 med hälsosammare lagervärden, vilket ger utrymme och tid att framåt fokusera på starka vår- och sommarnyheter. Vårt rörelseresultat gynnades under fjärde kvartalet återigen av minskade kostnader på flera områden där vi nu har realiserat de fulla effekterna av våra tidigare annonserade besparingsprogram. Vi fortsatte optimera våra marknadsföringskostnader genom att driva organisk trafik och kontinuerligt förbättra vår betalda annonsering. Personalkostnaderna var också lägre jämfört med föregående år givet att vi fortsätter driva vår affär med en mindre och effektivare organisation. På helåret 2023 levererade vi markanta förbättringar i vår kostnadsmassa, både på dessa två områden och i våra lagerhanterings- och distributionskostnader. Vi har under hela vår omställningsresa kontinuerligt fokuserat på att stärka Nellys kunderbjudande. Trots detta såg vi under det fjärde kvartalet att den nedåtgående trend vi haft hela 2023 i både trafik till vår site och konverteringsgrad fortsatte. Marknadsklimatet var även under den här perioden utmanande och vi märkte att kunderna noggrant övervägde sina köp. I detta klimat investerar många hellre i vardagsmode som kan användas till fler olika tillfällen och det krävs ett ännu mer attraktivt sortiment med rätt prispunkter för att man ska vinna bland kundens många valmöjligheter. Det är därför viktigt att vi fortsätter vidareutveckla vårt produktutbud och intensifierar arbetet med att optimera vår prissättning. Utöver det kommer vi framåt fördjupa våra samarbeten med ett antal noga utvalda externa varumärken som vi vet är starka i vår målgrupp.

  Fullt fokus på nästa fas i omställningen
  Vi har under 2023 levererat ytterligare förbättringar på många områden inom bolaget och går nu in i det nya året stärkta av tre lönsamma kvartal. Under 2024 kommer vi fortsätta vårt transformationsarbete och vi ser fram emot att nu kunna öka omställningshastigheten ännu mer på flera områden, inte minst i arbetet med att stöpa om vårt systemlandskap. Här har vi
  precis inlett samarbeten med flera nya leverantörer för att framåt kunna erbjuda en smidigare kundupplevelse med nya möjligheter till personalisering och mer inspiration. Det har varit ett spännande och lärorikt år för oss. Jag vill verkligen ta tillfället i akt att rikta ett stort tack både till våra härliga kunder och till hela Nelly teamet. De har outtröttligt drivit ytterligare förbättringar för att vi ska bli ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hälsosamt bolag som hjälper Nordens unga kvinnor och män att känna sig snygga varje dag.

  Helena Karlinder-Östlundh,
  VD Nelly Group AB
  Nelly Group AB (publ)
  Box 690
  501 13, Borås
  Org.nr 556035-6940
  Styrelsens säte: Borås
  Besöksadress: Lundbygatan 1, Borås

  Webbsändning av bokslutskommunikén
  Presentation av det fjärde kvartalet sker 2 februari kl 09 och analytiker, investerare och media är inbjudna till webbsändningen. Presentationen kommer att hållas på engelska av Helena Karlinder-Östlundh, VD och Ola
  Wahlström, interim CFO. Webbsändningen kommer att göras tillgänglig på Nelly Groups webbplats.

  Webcast:
  Länk till webcast: https://nelly.videosync.fi/2024-02-02-q4

  För att lyssna på Q4 rapporten via telefon, används följande nummer:

  • Finland: +358 9 4245 0972
  • Sweden: +46 8 525 07003
  • United Kingdom: +44 20 7043 5048
  • United States: +1 (774) 450-9900

  Conference ID: 100393#
  User ID: 26057#
  Presentationsmaterialet och webcasten kommer att finnas på:
  www.nellygroup.com/investerare/presentationer/

  Prenumerera