Skicka ett meddelande

  Bokslutskommuniké 2022 Nelly Group AB ”Nelly”

  2023-02-03 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Nelly Group bokslutskommuniké 2022

  Q4 2022 – Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 387,2 (407,2) miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om -4,9% (3,4%)
  • Bruttoresultatet uppgick till 159,3 (176,7) miljoner kronor vilket motsvarar en bruttomarginal om 41,1% (43,4%)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,8 (-3,2) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -0,5% (-0,8%)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -7,9 (-8,4) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -0,44 (-0,47) kronor

  Januari-december 2022 – Perioden i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 299,0 (1 428,4) miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om -9,1% (2,5%)
  • Bruttoresultatet uppgick till 566,2 (638,7) miljoner kronor vilket motsvarar en bruttomarginal om 43,6% (44,7%)
  • Rörelseresultatet uppgick till -56,1 (-38,6) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -4,3% (-2,7%)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -71,7 (-47,8) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -3,98 (-2,65) kronor

  Ett utmanande helår
  Under 2022 har modebranschen tampats med en utmanande marknad och det fjärde kvartalet präglades i ännu större utsträckning av inflation, ökad oro bland konsumenter och ett högt rabattryck. Vi såg under denna period en fortsatt nedgång i vår totala kundtrafik och vår nettoomsättning minskade med 4,9% mot föregående år. Vi valde under kvartalet att driva försäljning genom prissänkningar för att säkerställa en god genomförsäljning av vårt höst- och vinterlager, vilket även påverkade vår bruttomarginal negativt. För att stärka upp vårt rörelsekapital under denna omställningsresa vi är mitt uppe i just nu, har vi valt att genomföra den nyemission som vi idag har kommunicerat.

  Tidiga positiva tecken från vår omställning
  Det omfattande transformationsarbete vi inledde under 2022 är inte färdigt men vi ser nu tidiga positiva tecken på att det får effekt, framför allt i form av sänkta löpande kostnader inom flera områden. Våra marknadsföringskostnader minskade under fjärde kvartalet till följd av ett fortsatt ökat fokus på organisk trafik och en lägre andel betald trafik. Vi drev även ytterligare effektivitetsförbättringar inom vår logistikverksamhet, där framför allt lagerhanteringskostnaderna minskade avsevärt, och vi sänkte våra personalkostnader efter den omorganisation som genomfördes under hösten.

  Vi har under både tredje och fjärde kvartalet även sett en förbättrad returgrad, vilket berott på en mer gynnsam produktmix där vi i ökande grad har lyckats komplettera vår kunds partygarderob med ett attraktivt vardagsmode. Detta är en viktig del i
  vår sortimensstrategi framöver för att öka köpfrekvensen och fördjupa relationen med vår kund.

  Fortsatt fokus på att bygga en lönsam kärnaffär
  Vi har under 2022 åstadkommit stora förbättringar på många områden inom bolaget och vi har framför allt återvänt till ett tydligare fokus på våra kunder och våra produkter. Under 2023 kommer vi fortsätta renodla vårt kunderbjudande och förenkla hela vår verksamhet och organisation med ett tydligt kostnadsfokus. Vi ser att förutsättningarna nu börjar komma på plats för att åter bli lönsamma under året genom att erbjuda vår kund ett attraktivt sortiment till rätt prispunkt med en mer anpassad och hållbar kostnadsmassa.

  Helena Karlinder-Östlundh,
  tillförordnad VD Nelly Group AB

  Nelly Group AB (publ)
  Box 690
  501 13, Borås
  Org.nr 556035-6940
  Styrelsens säte: Borås
  Besöksadress: Lundbygatan 1, Borås

  Webbsändning av bokslutskommunikén
  Presentation av det fjärde kvartalet sker 3 februari kl 10 och analytiker, investerare och media är inbjudna till webbsändningen. Presentationen kommer att hållas på engelska av Helena Karlinder-Östlundh, tillförordnad VD och Ola
  Wahlström, interim CFO. Webbsändningen kommer att göras tillgänglig på Nelly Groups webbplats.

  Webcast:
  https://nelly.videosync.fi/2023-02-03-q4

  För att lyssna på Q4 rapporten via telefon, används följande nummer:

  • Finland: +358 9 4245 0972
  • Sweden: +46 8 525 07003
  • United Kingdom: +44 20 7043 5048
  • United States: +1 (774) 450-9900

  Conference ID (PIN): 100337#

  Presentationsmaterialet och webcasten kommer att finnas på:
  www.nellygroup.com/investerare/presentationer/

  Prenumerera