Skicka ett meddelande

  Bokslutskommuniké 2021 Nelly Group AB ”Nelly”

  2022-02-04 08:02 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Ett starkare Nelly

  Q4 2021 – Viktiga händelser

  • 9% tillväxt i den nordiska kärnaffären
  • Effektivare köp av marknadsföring och nya kanalinitiativ sjösatta
  • Fortsatt kundtillväxt och ökat kundengagemang
  • Effektiva kärnprocesser i det nya automatiserade lagret börjar ge resultat
  • God lageromsättningshastighet och ett kurant lager

  2021 – Viktiga händelser

  • 5% tillväxt i den nordiska kärnaffären
  • Väsentliga organisationsförändringar genomförda och nyckelroller i hög grad tillsatta
  • Nytt automatiserat lager i drift, projektet genomfört på tid och väl under budget
  • Hållbarhetsmålsättningarna för 2021 uppnådda

  Q4 2021 – Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen ökade till 407,2 (393,8) miljoner kronor, vilket motsvarade en tillväxt på 3,4% (-1,6%)
  • Bruttoresultatet ökade till 176,7 (168,3) miljoner kronor, vilket motsvarade en bruttomarginal på 43,4% (42,7%)
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,2 (0,2) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -0,8% (0,1%)
  • Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -8,4 (-9,9) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -0,47 (-0,55) kronor

  Januari-december 2021 Perioden i korthet

  • Nettoomsättningen ökade till 1 428,4 (1 394,1) miljoner kronor, vilket motsvarade en tillväxt på 2,5% (-4,0%)
  • Bruttoresultatet ökade till 638,7 (612,1) miljoner kronor, vilket motsvarade en bruttomarginal på 44,7% (43,9%)
  • Rörelseresultatet uppgick till -38,6 (-45,9) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -2,7% (-3,3%) och inkluderade lagerflyttsrelaterade kostnader om totalt 26 miljoner kronor
  • Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -47,8 (-71,1) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -2,65 (-4,44) kronor

  Ökad tillväxt i kärnaffären
  Under kvartalet växte Nellys kärnaffär, DTC i Norden, med 9 procent och våra egna varumärken ökade i andel.
  Vår kund söker mode- och livsstilsinspiration för alla tillfällen, i alla våra kanaler. De senaste åren har vi utvecklat sortimentet för att bättre möta behovet av både fest- och vardagsmode. Vi utvecklar vårt erbjudande stegvis med andra produkter för att vår kund ska må bra och känna sig ”fab”, varje dag.

  Vi bygger position för tillväxt
  Det engagemang som vårt växande community skapar varje dag gör Nelly unikt. Vi förbättrar gradvis vårt erbjudande för att förstärka det varumärke våra 1,2 miljoner kunder älskar. Vår engagerade kund- och följarskara är basen för en framtida tillväxt med fokus på en högre köpfrekvens.

  Under kvartalet ökade antalet följare i våra egna kanaler, delvis genom utveckling av närvaro på exempelvis TikTok och mer interaktivt innehåll. Vår organiska trafik växte under kvartalet framförallt drivet av försäljning via vår app. Satsningar på liveshopping bidrog också till försäljning och engagemang. I november lanserades vårt kund-community Nelly Lounge som lockat medlemmar med hög engagemangsnivå där vi nu även har en second hand-kanal där medlemmar kan köpa, sälja och byta produkter från Nelly med varandra. Vi levererar på våra hållbarhetsmål och gör verklighet av flera kundefterfrågade initiativ.

  För andra kvartalet i rad ökade antalet kunder främst i Sverige och Norge. Sammantaget växer vi i våra egna kanaler i vår kärnmarknad i Norden. Utanför Norden minskar B2B-försäljningen främst då Zalando minskar sina inköp då de styr om volymerna mot en marketplace-modell som vi så långt valt att inte växla över till.

  Rätt plattform för lönsam tillväxt
  Under året genomförde vi en omfattande relansering av bolaget i tre delar och skapade en plattform för lönsam tillväxt.
  Den första delen var att skapa en ny operationell plattform med ett nytt automatiserat lager. Detta har genomförts framgångsrikt. Vi börjar se resultat i form av lägre lagerkostnader och trimmar nu lagret för att nå målet om 35 miljoner kronor i årlig besparing och utveckla ”sista milen” samt returprocesser. Målet är att skapa en uppskattad leveransupplevelse för vår kund samtidigt som vi redan minskat miljöpåverkan och skapat kapacitet för tillväxt.

  Den andra delen var att omstrukturera vår verksamhet. Under året har ca 150 medarbetare lämnat Nelly och vi har rekryterat ca 100 nya medarbetare, satt en ny organisation, byggt upp nya funktioner för sälj, marknad och dataanalys, stängt två kontor och centraliserat organisationen till Borås.

  Den tredje delen var starten av re-positioneringen av varumärket Nelly med tydligt fokus på ökat kundengagemang och förstärkt köpfrekvens. Nu har vi en uppdaterad sortiments- och kanalstrategi samt datadriven analys på plats för att leverera mot målet, med ytterligare aktiviteter planerade för 2022.

  Nu ändrar vi fokus från interna processer till att ge kunden vår fulla uppmärksamhet med grunden på plats för att öka försäljningen till våra kunder genom ett bredare utbud för både vardag och fest. Vi tillsammans med vår älskade Nelly community längtar nu efter ett år fullt av fest, glädje och ”fabness”, varje dag!

  Kristina Lukes
  VD Nelly Group AB

  Nelly Group AB (publ)
  Box 690
  501 13, Borås
  Org.nr 556035-6940
  Styrelsens säte: Borås
  Besöksadress: Lundbygatan 1, Borås

  Webbsändning av delårsrapporten
  Presentation av det fjärde kvartalet sker 4 februari kl 10 och analytiker, investerare och media är inbjudna till webbsändningen. Presentationen kommer att hållas på engelska av Kristina Lukes, VD och John Afzelius, CFO. Webbsändningen kommer att göras tillgänglig på Nelly Groups webbplats.

  Webcast
  https://financialhearings.com/event/43232

  Telefonkonferens:
  SE: +46 8 505 583 51
  UK: +44 333 300 92 61
  US: +1 646 722 49 56

  Presentationsmaterialet och webcasten kommer att finnas på:
  www.nellygroup.com/investerare/presentationer/

  Prenumerera