Skicka ett meddelande

  Bokslutskommuniké 2020 Nelly Group AB ”Nelly”

  2021-02-04 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Relansering av Nelly

  FJÄRDE KVARTALET
  · Nettoomsättningen minskade till 393,8 (400,2) miljoner kronor, men ökade med 2 procent i lokala valutor 
  · Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 7,7 (-23,5) miljoner kronor
  · Rörelseresultatet uppgick till 0,2 (-31,0) miljoner kronor
  · Resultatet efter skatt uppgick till -9,9 (-41,9) miljoner kronor
  · Resultatet för den avvecklade verksamheten påverkades av utdelningen av CDON som gav en redovisad effekt om 528,8 miljoner kronor som saknar påverkan på kassaflödet och skatten för perioden 
  · Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 508,8 (-53,3) miljoner kronor
  · Resultatet per aktie efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 28,31 (-3,56) kronor
  · Nelly blev självständigt i och med att Qliro AB och CDON AB delades ut 
  · Kristina Lukes tillträdde som ny VD och förnyade ledningsgruppen
  · Nelly samlar under 2021 verksamheten i Borås och tar i drift ett nytt automatiserat lager 

  HELÅRET
  · Nettoomsättningen minskade till 1 394,1 (1 452,2) miljoner kronor, motsvarande en minskning med 1 procent i lokala valutor
  · Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -17,5 (-24,7) miljoner kronor
  · Rörelseresultatet uppgick till -45,9 (-61,7) miljoner kronor
  · Resultatet efter skatt uppgick till -71,1 (-86,8) miljoner kronor respektive 512,1 (-110,2) miljoner kronor inklusive avvecklad verksamhet 
  · Resultatet per aktie efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 31,97 (-7,36) kronor

  Relansering av Nelly
  Äntligen är Nelly ett självständigt bolag. Vi är kundfokuserade och teknikdrivna och erbjuder en vibrerande modevärld till unga tjejer, 15-25 år. Här är behovet stort av att känna sig fab stort varje dag. Det tillfredsställer vi genom utmanande och outsinlig inspiration med mode i egna varumärken och noga utvalda must-haves från en internationell portfölj.

  Naturligtvis präglades 2020 av osäkerhet och svängningar i följderna av pandemin. Som exempel minskade vår största produktgrupp festklänningar kraftigt tidigt under pandemin. Med ett tydligt kundfokus, dataanalys och daglig dialog anpassade vi snabbt verksamheten. Vi minskade lagernivåerna och förbättrade resultatet under andra halvåret. Samtidigt inledde vi en relansering av vårt varumärke och vår affär. Dess viktigaste komponenter är datadriven digital försäljning, influencer- och community-baserat erbjudande, en modekänslig internationell inköpsorganisation, vass och skalbar IT-plattform och en effektiv logistik.

  Goda signaler i relansering och trots pandemin
  Vi fokuserade tydligt på Norden och på ökad lönsamhet. Under kvartalet ökade omsättningen i lokala valutor och bruttoresultatet ökade med 18 procent till 91,4 miljoner kronor. Sänkta försäljningskostnader, höjd effektivitet, vårt geografiska fokus och lägre returgrad ledde till att bruttomarginalen ökade med 3,9 procentenheter till 23,2 procent.

  Lageromsättningshastigheten ökade för året vilket frigjorde rörelsekapital och stärkte vår finansiella position.

  Tre starka initiativ under 2021
  Vi har bara börjat relanseringen av vårt varumärke och vår affär. Under året driver vi ett antal initiativ för att stärka kärnverksamheten och skapa grund för nästa tillväxtfas.

  Först och främst ska vi fortsätta att utveckla vår varumärkesposition. Vi inspirerar unga tjejer att uttrycka sig själva och fira sitt ”fab you”. Därmed förstärker vi ytterligare vår relevans och lojalitet i vår målgrupp av unga kvinnor i Norden.

  För det andra ska vi förädla vår vinnande Nellykultur. Ett viktigt steg är att samla alla medarbetare i Borås i gemensamma lokaler. Kontoret i Stockholm stängs och vi flyttar vårt lager från Falkenberg till ett nybyggt automatiserat lager i Borås under 2021. Snart arbetar också hela ledningsgruppen från Borås. Vår kultur kombinerar datadriven analys med nära dialog med våra kunder och influencers. Det ger oss ett försprång i modetrenderna. Vi förstärker vår datadrivna approach med nya sätt att målstyra verksamheten.

  För det tredje ska vi förbättra logistiken för effektiva och precisa leveranser genom att etablera ett energieffektivt och automatiserat lager i Borås. I utvecklingen av vår värdekedja höjer vi också ribban för vårt hållbarhetsarbete.

  Fullt fokus på varumärket Nelly
  Vi har enbart haft Nelly för ögonen sedan början av kvartalet, då Qliro AB och CDON AB delades ut till aktieägarna. Detta har ökat vår synlighet och öppnat för nya möjligheter. 

  Jag vill tacka dig som kund för att du litar på vår modekänsla, dig som medarbetare för din passion och dig som aktieägarna för ditt förtroende. Always celebrate the fab you!

  Kristina Lukes VD, 4 februari 2021

  Nelly Group AB (publ)
  Styrelsens säte: Stockholm
  Organisationsnummer: 556035-6940 
  Postadress: Box 690, 501 13 Borås
  Besöksadress: Lundbygatan 1, 506 30 Borås

  Telefonkonferens
  Analytiker, investerare och media bjuds till ett konferenssamtal och en webcast idag klockan 11. Presentationen hålls på engelska av Kristina Lukes VD och David Granath CFO.

  Webcast:
  https://tv.streamfabriken.com/nelly-group-q4-2020
  För att delta via telefon:
  Sverige: +46850558351
  UK: +443333009265
  US: +18332498405
  Presentationsmaterial och webcast publiceras på www.nellygroup.com

  För ytterligare information, vänligen kontakta:
  Niclas Lilja, Investor Relations
  0736511363
  ir@nelly.com

  Om Nelly Group
  Nelly är ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor. Kärnan är det egna varumärket i kombination med digital försäljning direkt till vår målgrupp. Nelly har skapat ett starkt engagemang genom hög modegrad och digital marknadsföring. Bolaget har 1,1 miljoner kunder i Norden och omsätter 1,4 miljarder kronor per år. Nelly Group hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i small-capsegmentet med kortnamnet ”NELLY”.

  Prenumerera