Skicka ett meddelande

  Bokslutskommuniké 2013

  2014-02-04 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON Group AB (NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap: CDON) offentliggör resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2013.

  Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 1.470,6 Mkr. Föregående år 1.541,5 Mkr exklusive avyttrade verksamheter och 1.572,8 Mkr inklusive avyttrade verksamheter
  • Bruttomarginalen var 14,5%. Föregående år 12,9% exklusive engångsposter och avyttrade verksamheter
  • Rörelseresultatet uppgick till 26,6 Mkr. Föregående år 6,7 Mkr exklusive engångsposter och avyttrade verksamheter och -110,7 Mkr inklusive engångsposter och avyttrade verksamheter
  • Resultatet efter skatt uppgick till 15,8 (-90,4) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,15 (-1,17) kronor

  Helåret 2013

  • Nettoomsättningen exklusive avyttrade verksamheter ökade med 1,3% till 4.416,8 (4.359,1) Mkr
  • Nettoomsättningen inklusive avyttrade verksamheter uppgick till 4.440,5 (4.461,7) Mkr
  • Bruttomarginalen var 13,4% (10,6%) och 14,2% (14,0%) exklusive engångsposter och avyttrade verksamheter
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter och avyttrade verksamheter uppgick till -1,8 (16,7) Mkr
  • Rörelseresultatet inklusive engångsposter och avyttrade verksamheter uppgick till -48,0 (-173,9) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till -67,3 (-151,7) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,74 (-1,91) kronor

  VD-ord
  Paul Fischbein, VD och koncernchef kommenterar: ”CDON Group redovisar i det fjärde kvartalet ett positivt rörelseresultat i samtliga fyra segment. Tre av fyra segment visar tillväxt och i synnerhet segmentet Sport & Hälsa fortsätter att, med stabila marginaler, hålla en hög tillväxttakt om 36 procent i kvartalet.

  Koncernen redovisar ett rörelseresultat exklusive engångsposter nära noll för helåret. Detta trots en svag start på året, utförsäljningen av överlager på CDON.com vilket kostade koncernen 20 MSEK under det andra halvåret och omfattande investeringar i organisationsförstärkningar. Ytterligare kvitton på våra ansträngningar är det förbättrade kassaflödet och den kraftigt minskade lagernivån. Med en stark finansiell position och sunda varulager har koncernen därmed säkerställt förutsättningarna för att under 2014 öka fokus på tillväxtorienterade satsningar och investeringar.

  Koncernen kommer under 2014 öka investeringarna för att driva tillväxt, främst inom segmenten Mode och Sport & Hälsa. Initiativen, som är i linje med koncernens långsiktiga strategi, har redan påbörjats genom den nyligen annonserade geografiska expansionen av Nelly.com.

  Transformationen av CDON.com fortsätter enligt plan och i det fjärde kvartalet lanserades CDON.com Marketplace. Därmed tog vi ett strategiskt viktigt steg i utvecklingen att omvandla CDON.com till att bli ett ledande e-handelsvaruhus.”

  För ytterligare information, besök www.cdongroup.com, eller kontakta:
  Paul Fischbein, koncernchef och verkställande direktör
  Tfn: +46 (0) 10 703 20 00

  Frågor från press, investerare och analytiker:
  Fredrik Bengtsson, kommunikationschef                                         
  Tfn: +46 (0) 700 80 75 04
  E-post: press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com

  Om CDON Group
  CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.COM och Lekmer.com), Mode (Nelly.com och Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com och Milebreaker.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com och Rum21.com). CDON Groups internetbutiker attraherade omkring 247 miljoner besök och mer än två miljoner unika kunder under 2013.

  Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som CDON Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2014 klockan 08:00 CET.

  Prenumerera