Skicka ett meddelande

  Bokslutskommuniké 2011

  2012-02-01 13:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON Group AB (NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap: CDON) offentliggör resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2011.

  Fjärde kvartalet 2011

  • Nettoomsättningen ökade med 71% till 1.316,4 (768,9) Mkr och den organiska tillväxten var 49% (25%)*
  • Bruttoresultatet uppgick till 229,5 (139,0) Mkr med en bruttomarginal på 17,4%
  • Rörelseresultatet uppgick till 71,3 (38,1) Mkr och rörelsemarginalen till 5,4%
  • Resultatet efter skatt uppgick till 48,4 (26,0) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,73 (0,41) kronor [1]

  Helåret 2011

  • Nettoomsättningen ökade med 54% till 3.403,7 (2.210,0) Mkr och den organiska tillväxten var 37% (27%)*
  • Bruttoresultatet exklusive engångsposter uppgick till 602,3 (420,2) Mkr med en bruttomarginal på 17,7%
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 149,0 (134,6) Mkr och rörelsemarginalen till 4,4%
  • Investeringar i nyetableringar och geografisk expansion uppgick under året till 34 Mkr**
  • Resultatet efter skatt uppgick till 83,0 (90,2) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,26 (5,00) kronor [2]
  • Förvärv av Tretti AB, en nordisk internetbutik för vitvaror och hushållsapparater, för 346 Mkr i juni

  * Exklusive Tretti och Rum21
  ** Avser den geografiska expansionen av Nelly i Europa, Rum21 i Norden, Gymgrossisten i Tyskland och Danmark samt lanseringen av Members.com i Norden . Investeringar i Heppo och Lekmers expansion under året är ej inkluderat.

  Paul Fischbein, VD och koncernchef, kommenterade: ”Jag är nöjd med att presentera en bokslutskommuniké som visar stark tillväxt och ett kraftigt förbättrat resultat för CDON Group. På en detaljhandelsmarknad som överlag präglats av svag utveckling ökar vår försäljning till nya rekordnivåer; under det fjärde kvartalet med 71% jämfört med samma period föregående år och med 54% för helåret. Samtliga segment växer under lönsamhet och bidrar till koncernens resultat. Vi har både under kvartalet och helåret investerat kraftigt i tillväxt och resultatförbättringen under det fjärde kvartalet är ett kvitto på att detta har gett utdelning och visar på gruppens skalbarhet.

  Fortsatt kraftig försäljningstillväxt är centralt för CDON Group och vi upplever att vi har starkt momentum i verksamheten. CDON Group verkar på en marknad med god underliggande tillväxt, trots att detaljhandeln generellt, som ett resultat av makroekonomisk osäkerhet, förväntas gå tuffare tider till mötes. I Norden utgör exempelvis e-handeln en mindre andel av den totala detaljhandeln jämfört med mer utvecklade marknader, som Storbritannien och USA, där penetrationen nästan är dubbelt så hög. CDON Group är marknadsledande i Norden inom samtliga sina segment: Underhållning, Mode, Sport & Hälsa samt Hem & Trädgård. Vi har därmed goda förutsättningar att dra nytta av och kapitalisera på den förväntat fortsatt starka e-handelstillväxten. Samtidigt finns det även flera externa drivkrafter som talar till vår fördel; i takt med att teknik, infrastruktur och logistik utvecklas, förbättras även möjligheterna för e-handelsbolag att operera över större geografiska områden, i synnerhet inom Modesegmentet.

  Dessa möjligheter vill vi ta fasta på och vi kommer därför att öka investeringstakten genom fortsatt geografisk expansion inom Modesegmentet. Nelly.com tog sina första kliv ut i Europa under 2011 och sedan dess har


  [1] Baserat på det genomsnittligt viktade antalet aktier om 66.342.124 för perioden okt-dec 2011 och 66.264.645 för perioden okt-dec 2010.
  [2]
  Baserat på det genomsnittligt viktade antalet aktier om 66.342.124 för perioden jan-dec 2010 och 18.153.748 för perioden jan-dec 2010.

  Prenumerera