Skicka ett meddelande

  Bokslutskommuniké 2010

  2011-02-02 13:18 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON Group AB (publ) ("koncernen” eller ”CDON Group”) (Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap: CDON) offentliggör resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2010.

  Höjdpunkter fjärde kvartalet

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 25 % till 768,9 (615,1) Mkr
  • Bruttoresultatet uppgick till 139,0 (116,4) Mkr med en bruttomarginal på 18,1%
  • Rörelseresultatet uppgick till 50,7 (50,7) Mkr och rörelsemarginalen till 6,6% efter exkludering av engångsposter för notering på 12,6 Mkr
  • Totalt rörelseresultat uppgick till 38,1 (50,7) Mkr och rörelsemarginalen till 5,0%
  • Resultatet efter skatt uppgick till 26,0 (35,4) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,41 SEK (69,88) kronor[1]

  Höjdpunkter 2010

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 27% till 2.210,0 (1.746,2) Mkr
  • Bruttoresultatet uppgick till 420,2 (348,5) Mkr med en bruttomarginal på 19,0%
  • Rörelseresultatet uppgick till 147,3 (125,1) Mkr och rörelsemarginalen till 6,7% efter exkludering av engångsposter för notering på 12,6 Mkr
  • Totalt rörelseresultat uppgick till 134,6 (125,1) Mkr och rörelsemarginalen till 6,1%
  • Resultatet efter skatt uppgick till 90,2 (80,5) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 5,00 (159,09) kronor[2]

  Mikael Olander, VD och koncernchef, kommenterade: "Vi redovisade en rekordförsäljning för både det fjärde kvartalet och för helåret med en tillväxt på mer än 25% och en omsättning som för första gången i koncernens historia översteg 2 miljarder kronor. Samtliga segment genererade en sund tillväxt och var lönsamma, försäljningen inom segmentet Mode mer än fördubblades jämfört med föregående år. Vidare avknoppades koncernen framgångsrikt från MTG och började sitt liv som ett fristående börsnoterat bolag i slutet av året och vi utfärdade en femårig konvertibel skuldförbindelse för att finansiera koncernens fortsatta expansion.”

  ”Våra resultat visar styrkan och skalbarheten i vår e-handelsplattform och återspeglar den pågående övergången från traditionell butikshandel till internet. Vi skiftar verksamheten mot nya och växande produktområden i allt större utsträckning och driver vår tillväxtstrategi genom utvidgningen av våra produktsortiment, den geografiska expansionen av våra verksamheter och genom att addera nya verksamheter till vår portfölj.” 

  ”Koncernen levererade ett högre rörelseresultat för året trots den nyligen genomförda lanseringen av Heppo.com, förvärvet och utvecklingen av Lekmer.com, den nordiska expansionen av ett flertal av våra internetbutiker, testlanseringen av Nelly.com i Tyskland och Nederländerna samt de kostnader som har uppstått i samband med vår börsnotering. Våra goda kassaflöden och starka finansiella ställning gör det möjligt att återinvestera i koncernens fortsatta utveckling, både för organisk tillväxt, genom nyetableringar och genom förvärv, vilket det i veckan offentliggjorda förvärvet av e-handelsbutiken RUM21.se för märkesmöbler och heminredning är ett exempel på.”

  ”Marknaden för medieprodukter väntas förbli utmanande. E-handeln kommer emellertid fortsätta växa och snabbt öka sin andel av den totala detaljhandeln, vi kommer därför att fortsätta investera i tillväxt under 2011 genom att utveckla såväl våra befintliga verksamheter som de nyligen tillkomna. Investeringarna kommer påverka lönsamheten, framför allt under första halvåret, men för året som helhet förväntar vi oss en viss förbättring av den underliggande rörelsemarginalen.”

  Bolaget kommer arrangera ett konferenssamtal idag kl 15:00 Stockholm-tid, 14:00 London-tid och 09:00 New York-tid.

  För att delta i konferenssamtalet, ring:

  Sverige: +46 (0)8 5352 6440

  Internationellt:   +44 (0)20 7138 0825

  US:   +1 212 444 0481

  Pin-koden som krävs för att delta i samtalet är 8748960

  För att lyssna på konferenssamtalet online, besök www.cdongroup.com.

  ***

  För ytterligare information, besök www.cdongroup.com, eller kontakta:

  Mikael Olander, koncernchef och verkställande direktör

  Martin Edblad, finanschef
  Tfn:   +46 (0) 10 703 20 00
  E-post: martin.edblad@cdongroup.com

  Frågor från investerare och analytiker:
  Andreas Ericsson, IR-chef
  Tfn: +46 (0) 10 703 21 68

  E-post: ir@cdongroup.com                                                                            

  Pressfrågor:
  Fredrik Bengtsson, kommunikationschef

  Tfn:  +46 (0) 10 703 20 04
  E-post: fredrik.bengtsson@cdongroup.com  

  CDON Group är en av de största e-handelsaktörerna i Norden. Sedan starten 1999 har koncernen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en marknadsledande e-handelsaktör inom Underhållning (www.CDON.COM, www.BookPlus.fi, www.Lekmer.com), Mode (www.Nelly.com, www.LinusLotta.com, www.Heppo.com) och Sport & Hälsa (www.Gymgrossisten.com, www.Fitnesstukku.fi, www.Bodystore.com) samt RUM21.se. CDON Groups tio webbplatser attraherar årligen omkring två miljoner unika kunder.

  Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som CDON Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2011 klockan 13:00 CET.

  [1] Baserat på det genomsnittligt viktade antalet aktier om 66.264.645 för perioden okt-dec 2010 och 500.000 för perioden okt-dec 2009.

  [2] Baserat på det genomsnittligt viktade antalet aktier om 18.153.748 för perioden jan-dec 2010 och 500.000 för perioden jan-dec 2009.

  Prenumerera