Skicka ett meddelande

  Betaltjänsten Qliro nu lanserad i Sverige

  2014-12-01 11:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON Group AB (under namnändring till Qliro Group), meddelade idag att de har lanserat betaltjänsten Qliro för fakturabetalning samt delbetalning på koncernens internetbutiker Nelly, NLYman, Lekmer och CDON.com i Sverige.

  Lanseringen följer efter det pilottest som inleddes på internetbutiken Members.com i juni månad och som utvidgades till att även omfatta Tretti.se i september 2014.

  −Integrationen på de svenska siterna av Nelly, NLYman, Lekmer och CDON.com är ett viktigt steg i lanseringen av betaltjänsten Qliro och något vi har sett fram emot, kommenterar Paul Fischbein, VD och koncernchef för CDON Group.

  Betaltjänsten Qliro kommer att rapporteras i det nya segmentet Qliro Financial Services från och med det fjärde kvartalet 2014. De stora volymerna under det fjärde kvartalet leder till att segmentet Qliro Financial Services förväntas rapportera ett negativt operativt resultat om 10-15 Mkr i det fjärde kvartalet 2014. Målsättningen är att Qliro Financial Services ska visa lönsamhet från helåret 2016 och bidra med ett tillskott om cirka 100 Mkr till gruppens EBT för helåret 2018.

  Om Qliro
  Qliro startades 2014 som en del av CDON Group. Qliro är ett bolag som gör det möjligt för kunder att handla tryggt på nätet genom att först få hem sina varor, och därefter betala för dem. Idag används Qliros betaltjänst på internetbutikerna Members, Tretti, Nelly, NLYman, Lekmer och CDON.com. Under 2015 planeras lansering i Norge och Finland samt för Gymgrossisten, Bodystore och Milebreaker.

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CDON Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2014 klockan 11:00 CET.

  Prenumerera