Skicka ett meddelande

  Ändrat antal aktier och röster i Nelly Group

  2020-12-30 17:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Pressmeddelande 30 december 2020

  Antalet aktier och röster i Nelly Group AB (publ) ("Nelly Group") uppgår per den 30 december 2020 till 18 494 973, varav 17 972 973 stamaktier och 522 000 C-aktier.

  Under december 2020 har antalet aktier och röster i Nelly Group minskat från 184 949 730, varav 179 729 730 stamaktier och 5 220 000 C-aktier, till 18 494 973, varav 17 972 973 stamaktier och 522 000 C-aktier. Samtliga 522 000 C-aktier innehas av Nelly Group. Ändringen av antalet aktier och röster är ett resultat av sammanläggningen av Nelly Groups aktier som beslutades av extra bolagsstämman den 16 december 2020. Sammanläggningen har inte påverkat Nelly Groups aktiekapital.

  För mer information, vänligen kontakta:
  Niclas Lilja, Investor Relations Nelly
  +46 736 511 363
  ir@nelly.com

  Om Nelly Group
  Nelly är ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor. Kärnan är det egna varumärket i kombination med digital försäljning direkt till vår målgrupp. Nelly har skapat ett starkt engagemang genom hög modegrad och digital marknadsföring. Bolaget har 1,2 miljoner kunder och omsätter 1,4 miljarder kronor per år. Nelly Group hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid cap-segmentet med kortnamnet ”NELLY”.

  Prenumerera