Skicka ett meddelande

  Ägarförändringar i Qliro Group

  2020-06-11 18:55
  Pressmeddelande, Stockholm, 11 juni 2020

  Qliro Group AB (publ) ("Qliro Group") meddelade idag att bolaget informerats om att Qliro Groups två största aktieägare, Kinnevik och Rite Ventures, har ingått avtal om att Rite Ventures ska förvärva 36 021 945 aktier i Qliro Group, motsvarande 23,2 % av aktierna i Qliro Group, från Kinnevik. Transaktionen är villkorad av godkännande från Finansinspektionen, vilket förväntas under det tredje kvartalet 2020. Efter transaktionens genomförande kommer Rite Ventures att bli den största aktieägaren i Qliro Group och äga 29,9% av aktierna i Qliro Group.

  ”Detta innebär ingen förändring av tidigare kommunicerade planer att dela upp Qliro Group”, säger Christoffer Häggblom, styrelseordförande i Qliro Group samt Managing Partner i Rite Ventures.

  Qliro Group har vidare informerats om att Kinnevik, som varit Qliro Groups största aktieägare sedan bolaget noterades på Nasdaq Stockholm 2010, i samband med transaktionen med Rite Ventures även kan komma att avyttra sin kvarvarande andel i Qliro Group om ca 4% av aktierna, genom ett utbyteserbjudande till aktieägarna i MatHem i Sverige AB.

  För ytterligare information se pressmeddelandet som publicerats av Kinnevik på www.kinnevik.com.

  För mer information
  Niclas Lilja, Investor Relations
  Telefon: 0736 511363
  E-post: ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON, modevarumärket Nelly.com och Qliro AB som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2019 omsatte gruppen 2,9 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Prenumerera