Skicka ett meddelande

  Adlibris ansluts till CDON Marketplace

  2016-02-24 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ) meddelade idag att Adlibris, nordens ledande bokhandel på nätet, har ingått ett samarbetsavtal med CDON gällande försäljning av böcker via CDON Marketplace. I samband med lanseringen av Adlibris som ny Marketplace-kund kommer CDON att avveckla bolagets egen bokförsäljning för att istället erbjuda Adlibris bokutbud genom CDON Marketplace.

  Som ett ytterligare steg i satsningen på CDON Marketplace har CDON inlett ett samarbete med Nordens ledande bokhandel på nätet, Adlibris.com. Samarbetet innebär att Adlibris utbud görs tillgängligt på CDON Marketplace och att CDON avslutar bolagets egen bokförsäljning. CDONs nuvarande affärsvolym inom böcker uppgår till 200-250 MSEK på årsbasis. Samarbetet förväntas att lanseras under sommaren 2016.

  Paul Fischbein, VD och koncernchef för Qliro Group, kommenterar: ”Vi är mycket nöjda med att ingå samarbetet med Adlibris. Vårt största dotterbolag, CDON, håller på att transformeras till den ledande nordiska marknadsplatsen på nätet och samarbetet med Adlibris är en viktig milstolpe i utvecklingen och ytterligare ett bevis på den framtida potentialen för CDON Marketplace.”

  Magnus Fredin, VD för CDON, kommenterar: ”CDON Marketplace visade stark utveckling under 2015, med en tillväxt om 54 procent under året. När vi nu fortsätter att utveckla marknadsplatsen är det naturligtvis oerhört roligt att kunna knyta en så stark aktör som Adlibris till CDON Marketplace. Det är ett stort och viktigt steg för CDON att ingå ett långsiktigt avtal med en ledande aktör verksam i en av våra tidigare vertikaler för att tillsammans kunna utveckla kunderbjudandet inom böcker på bästa sätt.”

  Johan Kleberg, VD för Adlibrisgruppen, kommenterar: ”Vi är väldigt glada för förtroendet att tillsammans med CDON utveckla bokerbjudandet till deras kunder. Detta samarbete är helt i linje med vår strategi att nå ut till bokköparna i för oss nya säljkanaler. Med vår passion för böcker och CDONs stora räckvidd är vi övertygade om att detta kommer bli ett framgångsrikt samarbete som fortsätter driva internetbokhandeln framåt.”

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2016 klockan 08:00 CET.

  Prenumerera