Skicka ett meddelande

  38% FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT UNDER ANDRA KVARTALET

  2012-07-18 13:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON Group AB (NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap: CDON) offentliggör resultatet för det andra kvartalet och det första halvåret, perioden 1 januari – 30 juni 2012.

  Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 38% till 952,1 (689,1) Mkr och den organiska tillväxten var 25%*
  • Bruttoresultatet uppgick till 109,0 (126,4) Mkr med en bruttomarginal på 11,4%, exklusive engångsposter på -33,9 Mkr uppgick bruttomarginalen till 15,0%**
  • Rörelseresultatet uppgick till -43,5 (19,1) Mkr och rörelsemarginalen till -4,6%, exklusive engångsposter på -37,7 Mkr uppgick rörelsemarginalen till -0,6%**
  • Resultatet efter skatt uppgick till -37,1 (10,4) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,54 (0,16) kronor

  Första halvåret

  • Nettoomsättningen ökade med 51% till 1.906,4 (1.260,9) Mkr och den organiska tillväxten var 33%*
  • Bruttoresultatet uppgick till 244,6 (236,3) Mkr med en bruttomarginal på 12,8%, exklusive engångsposter på -47,9 Mkr uppgick bruttomarginalen till 15,3%**
  • Rörelseresultatet uppgick till -55,6 (39,2) Mkr och rörelsemarginalen till -2,9%, exklusive engångsposter på -51,7 Mkr  uppgick rörelsemarginalen till -0,2%**
  • Resultatet efter skatt uppgick till -50,1 (23,1) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,72 (0,35) kronor

  * Exklusive Tretti AB från perioden jan-maj 2012
  ** Engångsposterna på totalt -37,7 Mkr i koncernens resultat under det andra kvartalet är främst relaterade till Nelly.coms lagerflytt, varav -33,9 Mkr påverkar bruttoresultatet. För det första halvåret har bruttoresultat belastats med ytterligare engångskostnader om -14,0 Mkr varav 7,0 Mkr var hänförliga till Nelly.coms lagerflytt och 7,0 Mkr var hänförliga till justerad returmodell inom Nelly.com.

   
  VD-ord

  Paul Fischbein, VD och koncernchef för CDON Group kommenterade: ”Det andra kvartalet var ytterligare ett starkt tillväxtkvartal för CDON Group med en försäljningsökning på 38%. Vi fortsätter att växa starkare än både detaljhandeln och internethandeln och stärker därmed vår position på e-handelsmarknaden.”

  ”Under det andra kvartalet arbetade vi intensivt med att befästa CDON.com som Nordens ledande internetvaruhus. Nyligen lanserades Tretti.coms sortiment med vitvaror, hushållsapparater och utomhusprodukter på CDON.com. Därmed stärks kunderbjudandet ytterligare, samtidigt som vi skapar förutsättningar för övriga gruppbolag att kapitalisera på CDON.coms ledande marknadsposition i Norden.”

  ”Vi har genomfört ett av våra största interna åtaganden någonsin då vi i perioden flyttade hela Nelly.coms lagerverksamhet. Det var en nödvändig åtgärd som satte ett betydande avtryck på modesegmentets utfall i kvartalet, genom flyttkostnader som var högre än förväntat, samt genom en dämpad tillväxt under perioden. Vi har nu rekryterat en ny ledning för koncernens modesegment och det, i kombination med det nya effektivare lagret, gör oss väl positionerade inför återupptagandet av våra marknadssatsningar. Vi fortsätter samtidigt finjusteringen av våra interna processer.”

  Framåtblickande uttalande
  CDON Group verkar i en sektor med hög underliggande marknadstillväxt. Koncernen befinner sig i en intensiv tillväxtfas och strategin är att stärka marknadsandelarna genom en bibehållen hög tillväxtnivå. Därför genomförs betydande investeringar i expansion samt i en förstärkt infrastruktur som säkerställer koncernens långsiktiga tillväxt, intjäning och kundnöjdhet. Målsättningen är att leverera ett positivt rörelseresultat, inklusive engångsposter, för innevarande helår. (Därmed ersätts koncernens tidigare vägledning vilken löd att ”den underliggande rörelsemarginalen, justerat för expansion, kommer fortsätta stärkas jämfört med föregående år").

   
  Bolaget kommer arrangera ett konferenssamtal idag kl 15:00 Stockholm-tid, 14:00 London-tid och 09:00 New York-tid.

  För att delta i konferenssamtalet, vänligen ring:
  Sverige:                                          +46 (0)8 587 694 45
  Internationellt:                              +44 (0) 20 336 453 81
  US:                                                   +1 646 254 33 61

  Pin-koden som krävs för att delta i samtalet är 7947471.
  För att lyssna på konferenssamtalet online, besök www.cdongroup.com.

  ***

  För ytterligare information, besök ww.cdongroup.com, eller kontakta:

  Paul Fischbein, koncernchef och verkställande direktör
  Tfn:                                                   +46 (0) 10 703 20 00

  Frågor från press, investerare och analytiker:
  Fredrik Bengtsson, kommunikationschef                                          
  Tfn:                                                   +46 (0) 700 80 75 04
  E-post:                                              press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com

   
   
  Om CDON Group

  CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.COM, BookPlus.fi och Lekmer.com), Mode (Nelly.com, Heppo.com och Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com och Bodystore.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com och Rum21.se). CDON Groups tio internetbutiker attraherar årligen omkring 172 miljoner besök och två miljoner unika kunder.

   
  Informationen i denna delårsrapport är sådan som CDON Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2012 klockan 13:00 CET.

  Prenumerera