Skicka ett meddelande

    Niklas Lingblom

    Niklas Lingblom tillträdde som CFO i februari 2024. Niklas kommer närmast från rollen som CFO på Inet AB och har tidigare varit Finance Manager på PowerCell Sweden AB och Financial Controller på Exertis CapTech AB. Han började sin karriär på EY där han bland annat hade rollen Senior Auditor.

    Niklas har en examen från Handelshögskolan i Göteborg.

    Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 0

    Prenumerera