Skicka ett meddelande

  Madeleine Einarsson

  Madeleine Einarsson tillträdde som Chief Sales Officer (CSO) i augusti 2023.

  Madeleine kommer senast från rollen som försäljningschef på Nelly, där hon bland annat ansvarat för försäljning och performance marketing.

  Madeleine har en kandidatexamen i Företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg samt en Politices kandidatexamen från Göteborgs Universitet.

  Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 0 aktier.

  Prenumerera