Skicka ett meddelande

  Lennart Sparud

  Lennart Sparud är CFO på Hjo Installation AB. Lennart är även styrelseledamot i SETEK Group AB och Spencer Invest AB. Han har tidigare varit styrelseledamot i Alelion Energy Systems AB (publ) och CFO för bland annat Hexatronic Group AB (publ), Thunderful Group AB (publ), Salinity Group AB, Vagabond International Aktiebolag
  och Profura AB. Lennart har en kandidatexamen i ekonomi och juridik från Göteborgs universitet.

  Ordförande för Revisionsutskottet.

  Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 6 488 st

  Prenumerera