Skicka ett meddelande

    Lennart Sparud

    Lennart Sparud är CFO på Hjo Installation AB. Lennart är även styrelseledamot i SETEK Group AB, Havsskatten AB och Spencer Invest AB. Han har tidigare varit styrelseledamot i Alelion Energy Systems AB (publ) och CFO för bland annat Hexatronic Group AB (publ), Thunderful Group AB (publ), Salinity Group AB, Vagabond International Aktiebolag och Profura AB. Lennart har en kandidatexamen i ekonomi och juridik från Göteborgs universitet.

    Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav):  6 488 st

    Prenumerera