Skicka ett meddelande

    Josephine Salenstedt

    Josephine Salenstedt är styrelseledamot i Nelly Group sedan den 28 september 2020. Josephine är Managing partner och styrelseledamot för Rite Ventures, har uppdrag som styrelseledamot i CDON AB samt är styrelseordförande för Söder Sportfiske AB. Tidigare har hon bl.a. varit styrelseordförande för Skincity och styrelseledamot för Paradox Interactive AB. Josephine har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

    Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): Rite Ventures äger 8 714 520 stamaktier i Nelly Group

    Prenumerera