Skicka ett meddelande

    Ebba Ljungerud

    Ebba Ljungerud är styrelseordförande i Canucci AB samt styrelseledamot i Eljen Invest AB, STAR STABLE ENTERTAINMENT AB, Goals AB och RugVista Group AB (publ). Hon har tidigare bland annat varit VD för Paradox Interactive AB (publ), ett svenskt börsnoterat spelbolag, och innehaft flera ledande roller på Kindred Group PLC och Betsson AB (publ), samt varit styrelseledamot i Paradox Interactive AB (publ) och Bingo.com Ltd. Ebba har en examen i ekonomi från Lunds universitet.

    Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 118 824 aktier

    Prenumerera