Skicka ett meddelande

    Daniel Hörnqvist

    Daniel Hörnqvist är VD för Frank Dandy samt styrelseordförande i Nordic Net Stores som bedriver jakt.se,
    fiske.se och hund.se. Han har tidigare varit VD för Addnature och Regional manager Nordic på
    internetstores. Daniel har en examen inom sports marketing och ledarskap från IHM.

    Svensk medborgare
    Född 1985

    Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets
    större ägare.

    Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 49 298 aktier.

    Prenumerera