Skicka ett meddelande

  Styrelse

  Lennart Sparud

  Styrelseledamot

  Lennart Sparud är CFO på Hjo Installation AB. Lennart är även styrelseledamot i SETEK Group AB och Spencer Invest AB. Han har tidigare varit styrelseledamot i Alelion Energy Systems AB (publ) och CFO för bland annat Hexatronic Group AB (publ), Thunderful Group AB (publ), Salinity Group AB, Vagabond International Aktiebolag
  och Profura AB. Lennart har en kandidatexamen i ekonomi och juridik från Göteborgs universitet.

  Ordförande för Revisionsutskottet.

  Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 6 488 st

  +

  Axel Westphalen

  Styrelseledamot

  Axel Medefelt är Investment Manager på Nellys största aktieägare Rite Ventures, styrelseledamot i SoftCo Invest AB samt Board Observer på det börsnoterade bolaget Heeros Oyj. Innan han började på Rite Ventures arbetade han som Associate Partner på McKinsey & Company i Stockholm och Genève. Axel har en masterexamen inom International Business från Handelshögskolan i Stockholm och en masterexamen inom International Management från CEMS.

   
  Ledamot i Revisionsutskottet samt Ersättningsutskottet.

  Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): Rite Ventures äger 10 381 570 stamaktier i Nelly Group

  +

  Ebba Ljungerud

  Styrelseordförande

  Ebba Ljungerud är styrelseordförande i Canucci AB samt styrelseledamot i EG7 AB (publ), STAR STABLE ENTERTAINMENT AB, Goals AB och RugVista Group AB (publ). Hon har tidigare bland annat varit VD för Paradox Interactive AB (publ), ett svenskt börsnoterat spelbolag, och innehaft flera ledande roller på Kindred Group PLC och Betsson AB (publ) samt varit styrelseledamot i Paradox Interactive AB (publ) och Bingo.com Ltd. Ebba har en examen i ekonomi från Lunds universitet.

  Ordförande i Ersättningsutskottet och ledamot i Revisionsutskottet.

  Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 121 667 aktier

  +

  Daniel Hörnqvist

  Styrelseledamot

  Daniel Hörnqvist är VD för Frank Dandy samt styrelseordförande i Nordic Net Stores som bedriver jakt.se,
  fiske.se och hund.se. Han har tidigare varit VD för Addnature och Regional manager Nordic på
  internetstores. Daniel har en examen inom sports marketing och ledarskap från IHM.

  Svensk medborgare
  Född 1985

  Ledamot i Inköpskommittén.

  Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets
  större ägare.

  Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 49 298 aktier.

  +

  Stefan Palm

  Styrelseledamot

  Stefan Palm har över 30 års erfarenhet från mode- och textilbranschen och är grundare, styrelseledamot och
  VD för Lager 157.

  Svensk medborgare
  Född 1970

  Ledamot i Inköpskommittén.

  Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets
  större ägare.

  Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav):  5 062 605 aktier

  +

  Josephine Salenstedt

  Styrelseledamot

  Josephine Salenstedt är styrelseledamot i Nelly Group sedan den 28 september 2020. Josephine är Managing partner och styrelseledamot för Rite Ventures, har uppdrag som styrelseledamot i CDON AB samt är styrelseordförande för Söder Sportfiske AB. Tidigare har hon bl.a. varit styrelseordförande för Skincity och styrelseledamot för Paradox Interactive AB. Josephine har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

  Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): Rite Ventures äger 10 381 570 stamaktier i Nelly Group

  +

  Prenumerera